Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Tân Quang - Văn Lâm
 • Hồ Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01688178269
 • Cao Thị Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0967591982
  • Email:
   ngoanmntq@gmail.com
 • Hà Thị Lệ Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0989903067
  • Email:
   hangga81@gmail.com