Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Tân Quang - Văn Lâm
 21/10/18  Bản tin trường  117
Năm học 2018-2019, số lượng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông được các địa phương giao thêm để tuyển mới là hơn 34 nghìn biên chế. Tuy nhiên, số giáo viên vẫn còn thiếu là gần 76 nghìn. Hà Nội là địa phương thiếu nhiều giáo viên nhất.